Redirecționează 3,5%

E simplu și gratuit să ajuți!

Poți redirecționa 3,5% din impozitul tău pe venit pentru cauza noastră și asta nu presupune niciun cost.
Ne poți sprijini și mai mult dacă alegi să bifezi opțiunea de a dona pe o perioadă de 2 ani.

 1. Descarcă formularul de mai jos dacă în 2020 ai obținut venituri din:
  ● salarii și asimilate salariilor;
  ● pensii;
  ● activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  ● activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
  ● drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  ● cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
 2. Completează-l cu datele tale personale la Secțiunea I și semnează-l la „Semnătură Contribuabil”.
 3. Nu este nevoie să completezi și suma, iar datele fundației sunt pre-completate.
 4. Trimite formularul prin email.
 5. Tu ne-ai ales, noi te ajutăm. Ne poți trimite formularul completat cu datele tale, scanat și semnat pe adresa ingerasulcopiilor@gmai.com
 6. Trimite formularul la sediul ANAF
 7. Trimite-l la sediul ANAF de care aparții cu domiciliul prin poștă cu confirmare de primire, prin curier sau depune-l direct la Registratura Administrației Financiare, până la 25 mai 2021.